Current Build

4.2.14.174 HL7 Version 2 Table 0174

Vocabulary Work Group Maturity Level: N/AExternal Use Context: Any

This is a table defined as part of HL7 v2 .

Summary

Name:V2.0174
Definition:

FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0174 ( NATURE OF TEST/OBSERVATION)

Code System URL:http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0174
Value Set URL:http://terminology.hl7.org/ValueSet/v2-0174
OID:??
CodeSystem ResourceXML / JSON
ValueSet ResourceXML / JSON

This value set is used in the following places:

  • This value set is the designated 'entire code system' value set for V2.0174

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0174 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
A en: Atomic service/test/observation (test code or treatment code)
de: Einzeluntersuchung
nl: Atomische service/test/observatie (testcode of behandelingcode)
encan be associated with one or more OM4 (specimen) segments<p>a single direct observation and would usually be associated with an OM2 and/or OM3 segments
nl: kan worden gekoppeld met een of meer OM4 (monster) segmenten. Een enkelvoudige, directe observatie en wordt meestal gekoppeld met een OM2 en/of OM3-segment
added v2.2
C en: Single observation calculated via a rule or formula from other independent observations (e.g., Alveolar-arterial ratio, cardiac output)
de: Berechnetes Einzelergebnis
nl: Enkelvoudige observatie berekend via regels of formule uit andere onafhankelijke observaties (bijv. Alveolair--arteriële gradiënt, hart-minuut-volume)
encan be associated with one or more OM4 (specimen) segments<p>a derived quantity and would usually be associated with an OM6 segment
nl: kan worden gekoppeld met een of meer OM4 (monster) segmenten. Een afgeleide hoeveelheid en wordt meestal gekoppeld met een OM6 segment
added v2.2
F en: Functional procedure that may consist of one or more interrelated measures (e.g., glucose tolerance test, creatinine clearance), usually done at different times and/or on different specimens
de: Funktionstest
nl: Functionele behandeling die kan bestaan uit een of meer gerelateerde metingen (bijv. glucosetolerantietest, creatinineklaring), meestal uitgevoerd op verschillende momenten en/of verschillende monsters
encan be associated with one or more OM4 (specimen) segments<p>See comment for value S
nl: kan worden gekoppeld met een of meer OM4 (monster) segmenten. Zie opmerking voor waarde S
added v2.2
P en: Profile or battery consisting of many independent atomic observations (e.g., SMA12, electrolytes), usually done at one instrument on one specimen
de: Batterieanordnung
nl: Profiel of battery bestaande uit vele onafhankelijke atomische observaties (bijv. SMA12, electrolyten), meestal met één instrument op één monster
encan be associated with one or more OM4 (specimen) segments<p>See comment for value S
nl: kan worden gekoppeld met een of meer OM4 (monster) segmenten. Zie opmerking voor waarde S
added v2.2
S en: Superset-a set of batteries or procedures ordered under a single code unit but processed as separate batteries (e.g., routines = CBC, UA, electrolytes)<p>This set indicates that the code being described is used to order multiple service/test/observation b
de: Latte von mehreren Batterieanforderungen (Aufnahmelatte)
nl: Superset--een set batteries of procedures aangevraagd onder een enkele aanvraagcode maar behandeld als afzonderlijke batteries (bijv. routines = CBC, UA, electrolyten); Deze set geeft aan dat de bedoelde code wordt gebruikt voor het aanvragen van meerdere services/tests/observaties
encan be associated with one or more OM4 (specimen) segments Codes P, F, and S identify sets (batteries) and should be associated with an OM5 segment that defines the list of elements. The definitions for the contained elements would have to be sent in other independent OMx segments, one for each contained element. In the ASTM context, most text reports – such as discharge summaries, admission H&Ps, and chest X-ray reports – are considered as sets, in which each section of the report (e.g., description, impression, and recommendation of an X-ray report) is considered a separate observation
nl: kan worden gekoppeld met een of meer OM4 (monster) segmenten. Codes P, F, S identificeren sets (batteries) en moeten worden gekoppeld met een OM5-segment die de lijst van elementen definieert. De definities voor de elementen in de lijst moeten worden verzonden in andere onafhankelijke OMx-segmenten, een per element. In ASTM-context worden de meeste tekstuele rapporten - zoals ontslagsamenvattingen, opnameverslagen, thoraxrapporten - beschouwd als sets, waarin elke verslagsectie (bijv. omschrijving, indruk en advies van een radiologieverslag) als aparte observatie wordt gezien.
added v2.2

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0174 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
A Atomic service/test/observation (test code or treatment code)can be associated with one or more OM4 (specimen) segments<p>a single direct observation and would usually be associated with an OM2 and/or OM3 segmentsadded v2.2
C Single observation calculated via a rule or formula from other independent observations (e.g., Alveolar-arterial ratio, cardiac output)can be associated with one or more OM4 (specimen) segments<p>a derived quantity and would usually be associated with an OM6 segmentadded v2.2
F Functional procedure that may consist of one or more interrelated measures (e.g., glucose tolerance test, creatinine clearance), usually done at different times and/or on different specimenscan be associated with one or more OM4 (specimen) segments<p>See comment for value Sadded v2.2
P Profile or battery consisting of many independent atomic observations (e.g., SMA12, electrolytes), usually done at one instrument on one specimencan be associated with one or more OM4 (specimen) segments<p>See comment for value Sadded v2.2
S Superset-a set of batteries or procedures ordered under a single code unit but processed as separate batteries (e.g., routines = CBC, UA, electrolytes)<p>This set indicates that the code being described is used to order multiple service/test/observation bcan be associated with one or more OM4 (specimen) segments Codes P, F, and S identify sets (batteries) and should be associated with an OM5 segment that defines the list of elements. The definitions for the contained elements would have to be sent in other independent OMx segments, one for each contained element. In the ASTM context, most text reports – such as discharge summaries, admission H&Ps, and chest X-ray reports – are considered as sets, in which each section of the report (e.g., description, impression, and recommendation of an X-ray report) is considered a separate observationadded v2.2

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0174 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
A Einzeluntersuchungadded v2.2
C Berechnetes Einzelergebnisadded v2.2
F Funktionstestadded v2.2
P Batterieanordnungadded v2.2
S Latte von mehreren Batterieanforderungen (Aufnahmelatte)added v2.2

Dit code systeem http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0174 definieert de volgende codes:

CodeDisplayDefinitionCommentaarVersie
A Atomische service/test/observatie (testcode of behandelingcode)kan worden gekoppeld met een of meer OM4 (monster) segmenten. Een enkelvoudige, directe observatie en wordt meestal gekoppeld met een OM2 en/of OM3-segmentadded v2.2
C Enkelvoudige observatie berekend via regels of formule uit andere onafhankelijke observaties (bijv. Alveolair--arteriële gradiënt, hart-minuut-volume)kan worden gekoppeld met een of meer OM4 (monster) segmenten. Een afgeleide hoeveelheid en wordt meestal gekoppeld met een OM6 segmentadded v2.2
F Functionele behandeling die kan bestaan uit een of meer gerelateerde metingen (bijv. glucosetolerantietest, creatinineklaring), meestal uitgevoerd op verschillende momenten en/of verschillende monsterskan worden gekoppeld met een of meer OM4 (monster) segmenten. Zie opmerking voor waarde Sadded v2.2
P Profiel of battery bestaande uit vele onafhankelijke atomische observaties (bijv. SMA12, electrolyten), meestal met één instrument op één monsterkan worden gekoppeld met een of meer OM4 (monster) segmenten. Zie opmerking voor waarde Sadded v2.2
S Superset--een set batteries of procedures aangevraagd onder een enkele aanvraagcode maar behandeld als afzonderlijke batteries (bijv. routines = CBC, UA, electrolyten); Deze set geeft aan dat de bedoelde code wordt gebruikt voor het aanvragen van meerdere services/tests/observatieskan worden gekoppeld met een of meer OM4 (monster) segmenten. Codes P, F, S identificeren sets (batteries) en moeten worden gekoppeld met een OM5-segment die de lijst van elementen definieert. De definities voor de elementen in de lijst moeten worden verzonden in andere onafhankelijke OMx-segmenten, een per element. In ASTM-context worden de meeste tekstuele rapporten - zoals ontslagsamenvattingen, opnameverslagen, thoraxrapporten - beschouwd als sets, waarin elke verslagsectie (bijv. omschrijving, indruk en advies van een radiologieverslag) als aparte observatie wordt gezien.added v2.2